The Good Roll Foundation

Neem ook een kijkje op onze Foundation website!

The Good Roll Foundation heeft één doel: duurzame sanitaire voorzieningen beschikbaar maken.

Onze Foundation is opgericht om het geld dat we ophalen met de verkoop van onze rollen zo goed mogelijk te besteden aan de bouw van sanitatie, zonder hierbij winst te maken.

The Good Roll doneert ieder jaar 50% van de nettowinst aan het bouwen van toiletten in ontwikkelingslanden. Dit is de netto winst, dus de winst die overblijft nadat de gemaakte kosten (personeel, kantoor) in mindering zijn gebracht.

Wij geloven in ons ondernemerschap. We willen graag een maximaal bedrag reserveren voor de donatie aan onze foundation én voor onze samenwerking met SIMAVI. Allemaal voor de bouw van toiletten. Daarom hebben wij onze “overhead kosten” gefixeerd tot een maximum van 30%. Mochten de kosten hoger worden dan 20% dan gaan de extra kosten van ons winstaandeel af en komen ze niet ten laste van onze Foundation.

Zo blijven we volledig gefocust op onze missie: het bouwen van toiletten en het verbeteren van mensenlevens in die landen waar zij deze basisvoorzieningen niet hebben.

We give a shit!

Elk boekjaar publiceren wij onze financiële jaarcijfers. De donatie gaat naar onze Stichting die het verdeelt over onze eigen projecten en bijvoorbeeld samenwerkingen met o.a. SIMAVI. Onze impactmeter geeft goed weer hoeveel toiletten wij hebben gebouwd en nog gaan bouwen. Deze impactmeter is dus gedeeltelijk fictief. Wel geeft deze een goed beeld van onze missie, de lopende projecten en wat de stand van de teller zal zijn als wij onze jaarcijfers opmaken.

Vanwege onze positieve impact op mensen en de planeet heeft The Good Roll Foundation onlangs de ANBI-status 8588 94 178 gekregen. Dit certificaat wordt toegekend aan ondernemingen zonder winstoogmerk die ten minste 90% van hun inspanningen richten op het algemeen belang.

Check voor meer informatie vooral de website van The Good Roll Foundation.

Check voor meer informatie over ons, ons jaarverslag 2021!

🚽 WE BUILD TOILETS 🚽

Zie hier een paar van onze projecten in Ghana.
Check onze foundation website voor een compleet overzicht.

Bob School, Accra
Bob School, Accra
Zongo, Accra
Zongo, Accra
Da Awatul islamic School Accra
Da Awatul islamic School Accra
Bob School, Ghana
Bob School, Ghana

Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs, wat moet ik mij daarbij voorstellen?

De SDGs is de afkorting voor de zeventien Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN) om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030".

Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

SDGs & The Good Roll

Met The Good Roll dragen wij direct bij aan doel 6: Het verzekeren van toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen hebben verder een positieve invloed op andere Global Goals zoals voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid.

Schone toiletten op scholen zorgen ervoor dat kinderen in het algemeen minder vatbaar zijn voor ziektes en dat meisjes vaker naar school gaan, ook als ze menstrueren. Op deze manier kunnen we met The Good Roll bijdragen aan een grotere geschoolde jeugd die op hun beurt weer bij kunnen dragen aan de economie.

Sinds 1990 hebben 2,6 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater, maar 1,8 miljard mensen halen hun drinkwater nog steeds uit vervuilde bronnen. Daarnaast kunnen 2,4 miljard mensen op de wereld nog geen gebruik maken van schone toiletten en ander sanitair. Er wordt ook nog steeds veel afval weggegooid in drinkwater.

Om de kwaliteit van water te verbeteren moet deze vervuiling stoppen en afvalwater moet vaker gezuiverd worden. SDG 6: Kwaliteit van water, gaat er dan ook om dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van schoon en goed sanitair. Ook moeten alle landen in 2030 een goed werkend waterbeheer systeem hebben. 

Zoek en jij zult vinden... Zie hieronder aan welke SDG's The Good Roll een wc'tje bijdraagt.

ANBI: 8588 94 178