Hoe kun je de SDG's toepassen binnen jouw bedrijf?

Waar staat je bedrijf nu?

Het is goed om stil te staan bij de huidige situatie binnen je bedrijf. Hoe ver zijn jullie al met verduurzamen? Waar liggen de kansen om te verbeteren?

Bekijk ook onze tips & tricks.

Op welke SDG(‘s) wil je de bedrijfsvoering richten?

Waarschijnlijk zul je niet aan alle 17 ontwikkelingsdoelen tegelijkertijd kunnen bijdragen. Daarom is het slim om een selectie te maken en na te denken over de ontwikkelingsdoelen die je met je bedrijf voor ogen hebt. Hieronder worden de SDG’s kort toegelicht:

1. Uitbannen van armoede: bijvoorbeeld door gelijke rechten en middelen beschikbaar te stellen aan de zwakkeren of armen zoals landrechten, technologieën en financiële diensten.

2. Nergens honger: zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw. Denk aan het steunen van kleinschalige voedselproducenten zoals inheemse volkeren, familieboeren en vissers of het implementeren van landbouwtechnieken met een verhoogde productiviteit, die bijdragen aan het onderhouden van ecosystemen.

3. Een goede gezondheid en welzijn: zoals het verminderen van moedersterfte, kindersterfte onder vijf jaar, verkeersincidenten, verslavende middelen, ziektes door gevaarlijke chemicalieën, verontreiniging van lucht of water, epidemieën van aids, tuburculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten. Stimuleer betaalbare gezondheidszorg voor iedereen, het toegankelijk maken van seksuele educatie en de ontwikkeling van vaccinaties en medicatie van ziektes die ontwikkelingslanden raken.

4. Kwalitatief of onderwijs: inclusief, gelijkwaardig en gratis primair en secundair onderwijs en toegankelijk en hoogwaardig tertiair onderwijs voor iedereen, universiteiten meegerekend. Streef bijvoorbeeld naar minder genderongelijkheden in het onderwijs of verzorg beroepsopleiding voor kwetsbaren en mindervalide personen.

5. Gendergelijkheid: denk aan empowerment van vrouwen en meisjes, het verminderen van (seksueel) geweld, het elimineren van gedwongen huwelijken en genitale mutilatie en het bieden van gelijke rechten op economisch en rechtelijk gebied.

6. Schoon water en schone sanitatie: zoals het steunen van universele en gelijke toegankelijkheid van veilig drinkwater, het toegankelijk maken van schone sanitatie, het verminderen van watervervuiling en het beschermen van watergerelateerde ecosystemen zoals rivieren, bergen, meren en bossen.

7. Betaalbare en duurzame energie: die betrouwbaar en toegankelijk is en efficiënt is opgewekt.

8. Fatsoenlijk werk en economische groei: verbeter de werkgelegenheid, diversiteit, inclusiviteit, veiligheid, technologische innovatie en efficiënt gebruik van grondstoffen.

9. Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur: bijvoorbeeld door onderzoeken te steunen die bijdragen aan industriële innovatie en kleinschalige industrieën in ontwikkelingslanden meer toegang te geven tot financiële middelen, informatie, communicatietechnologieën en waardeketens.

10. Verminderen van ongelijkheid: zoals zorgen voor een geleidelijke inkomensgroei van de onderste 40% van de bevolking, het promoten van sociale, economische en politieke inclusiviteit voor iedereen en het faciliteren van verantwoordelijke, regelmatige en veilige migratie.

11. Duurzame steden en gemeenschappen: onder andere adequate, betaalbare en veilige huisvesting en transportatie stimuleren, cultureel en natuurlijk erfgoed beschermen, groene en publieke ruimtes toegangbaar maken en de negatieve impact van steden op het milieu verminderen.

12. Duurzame consumptie en productie: efficiënt gebruik van grondstoffen, recycling, het creëren van bewustzijn rondom duurzame ontwikkelingen, het verminderen van voedselverspilling en afval in lucht, water en bodem.

13. Aanpak klimaatverandering: denk aan het tegengaan van klimaatgerelateerde bedreigingen, het verbeteren van educatie rondom klimaatverandering en het stimuleren van effectief klimaatgerelateerde management in ontwikkelingslanden.

14. Beschermen van het leven onder water: bijvoorbeeld het voorkomen en verminderen van alle soorten vervuiling van de zee, actie ondernemen voor het herstel en de bescherming van oceanen en het tegengaan van overbevissing.

15. Beschermen van het leven op land: zoals het zorgen voor herstel en duurzaam gebruik van zoetwaterecosystemen, bossen, aarde, bergen en actie ondernemen tegen het verlies van biodiversiteit en het uitsterven van diersoorten.

16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen: verminder alle vormen van geweld, stimuleer de toegankelijkheid tot rechtsdiensten, ontwikkel effectieve en transparante instituties, zorg voor inclusieve en participatieve besluitvorming en strijdt tegen alle vormen van discriminatie.

17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken: zoals het steunen van hulpbronnen, het beschikbaar stellen van financiële middelen en het stimuleren van exportproducten in ontwikkelingslanden.

Maak een korte-, middel- en langetermijnplan

Elke SDG is onderverdeeld in een aantal subdoelen. Maak een strategische planning van de bijdrage die je met je bedrijf hieraan wil en kunt leveren en stel hiervoor meerdere tussendoelen. Wat ga je concreet veranderen en op welk moment? Welke middelen kan je hiervoor beschikbaar stellen? Met wie ga je samenwerken?

Communiceer je gestelde en behaalde doelen

Om de voortgang van je doelen bij te houden, kan er worden gewerkt met Key Performance Indicators (KPI’s). Dit zijn de meetbare onderdelen die gezamenlijk kunnen aantonen in hoeverre een gesteld doel is behaald. Denk bijvoorbeeld aan de financiële middelen die zijn ingezet voor een doel, het aantal mensen dat is geholpen, percentages van een behaald doel tussen verschillende groepen etc. (Bij The Good Roll hebben we het onder andere over het aantal gebouwde toiletten, verbeterde levens en bespaarde bomen). Laat vervolgens weten dat jouw bedrijf bijdraagt aan de SDG’s op de website, sociale media, in promotiemateriaal of jaarverslagen en communiceer de ontwikkelingen met KPI’s. Vergeet je daarnaast niet aan te melden bij SDG Nederland!

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in.

Keep rolling with us

  • Pure Africa at The Good Roll

    Lees meer

  • Studentenkorting.nl x The Good Roll

    Lees meer

  • ZustainaBox x The Good Roll

    Lees meer