The Good Roll Foundation

Why don't you take a look at our brand new Foundation website!
"The Good Roll Foundationin tavoitteena on tehdä kestävän kehityksen saniteettitiloja jokaisen saataville sekä parantaa laajemmassa mittakaavassa kaikkea tähän tavoitteesen suoraan tai epäsuorasti liittyvää tai siihen johtavaa."
Lyhyesti: Meidän hyväntekeväisyyssäätiömme tarkoitus on varmistaa, että myynneistä keräämämme raha käytetään saniteettitilojen rakentamiseen niin viisaasti kuin mahdollista - ilman voiton tavoittelua.
Joka vuosi The Good Roll lahjoittaa 50 % nettovoitostaan wc-tilojen rakentamiseen kehitysmaissa. Tämä summa on se voitto, joka jää jäljelle, kun välttämättömät kustannukset, kuten henkilöstömme palkat sekä toimistotilojen vuokrat, on maksettu. Koska uskomme yritykseemme ja visioomme, haluamme pistää sivuun mahdollisimman suuren summan SIMAVIlle wc-tilojen rakentamiseen. Sen takia olemme rajoittaneet välillisiin kustannuksiin menevän summan 20 prosenttiin. Mikäli ylimääräiset kustannukset ylittävät 20 %, maksamme ne voitto-osuudestamme, eikä tämä vaikuta hyväntekeväisyyteen menevään summaan. Tällä tavoin pidämme täyden huomion tavoitteessamme, wc-tilojen rakentamisessa ja ihmisten auttamisessa niissä maissa, missä väestön perustoimeentulo on alhainen... Me välitämme! Joka tilivuoden maaliskuun 1. päivä julkaisemme tilintarkastajan varmistaman tuloslaskelman kuluneelta vuodelta. Lahjoittamamme summa menee hyväntekeväisyyshankkeellemme, joka jakaa summan esimerkiksi SIMAVI projektejemme kesken. Vaikutusmittarimme laskee kuinka monta wc-tilaa olemme rakentaneet ja kuinka monta tulemme rakentamaan. Mittari on tällä tavoin osittain kuvitteellinen, mutta antaa silti hyvän kuvauksen hankkeestamme, tämän hetkisistä projekteista ja mittarin tilasta mikäli saavutamme vuosittaiset tavoitteemme.
Ihmisiin ja planeettaan kohdistuvien myönteisten vaikutustemme ansiosta The Good Roll Foundationille on äskettäin myönnetty ANBI-status. Tämä sertifikaatti myönnetään voittoa tavoittelemattomille yrityksille, jotka keskittävät vähintään 90 prosenttia toiminnastaan yleiseen hyvään
Haluatko tietää meistä enemmän? Lue vuosikertomuksemme 2020-2021 ja klikkaa tästä.

🚽 WE BUILD TOILETS 🚽

Beneath you will find a few of our projects. Check out our foundation website for more: www.thegoodrollfoundation.com
Zongo, Accra
Da Awatul islamic School Accra
Bob School, Ghana

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET & THE GOOD ROLL

Kestävän Kehityksen Tavoitteet, mitä voisimmekaan kuvitella? Nämä ovat 17 Kestävän Kehityksen Tavoitetta, mitkä Yhdistyneet Kansakunnat (YK) linjasivat uusissa maailmanlaajuisissa tavoitteissaan. Niiden tarkoitus on tehdä "maailmasta parempi paikka vuoteen 2030 mennessä". Ensimmäinen ja tärkein tavoite on päättää äärimmäinen köyhyys. Tätä YK kuvailee "aikamme suurimmaksi haasteeksi". Heillä on myös tavoitteita terveydestä, koulutuksesta ja puhtaan juomaveden saatavuudesta sekä uusiutuvasta energiasta, tasa-arvosta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta.
The Good Roll edesauttaa tavoitetta numero 6: Varmista juomaveden saatavuus ja saniteettitilojen saatavuus kaikille. Puhtaalla juomavedellä ja hygieenisillä saniteettitiloilla on suora positiivinen vaikutus muihin YK:n tavoitteisiin, kuten hyvään ravitsemukseen, koulutukseen ja terveyteen. Puhtaat wc-tilat kouluissa mahdollistavat tyttöjen koulunkäynnin myös kuukautisten aikana. Puhtaat wc-tilat vähentävät tautien välittymisen riskiä lasten kesken. Sillä tavoin edistämme koulutuksen tasoa ja vaikutamme valtiontalouteen positiivisesti. Valitettavasti miljoonat ihmiset menehtyvät huonon hygienian aiheuttamiin tartuntatauteihin vuosittain ja se vaikuttaa myös suoraan paikalliseen talouteen. Vuodesta 1990 lähtien 2,6 miljardilla ihmisellä on ollut saatavilla puhdasta juomavettä, mutta 1,8 miljardia ihmistä hankkii juomavetensä vieläkin epähygieenisistä lähteistä. Sen lisäksi 2,4 miljardilla ihmisellä ei ole saatavilla puhtaita wc- ja pesutiloja. Tavoite 6 linjaa, että vuoteen 2030 mennessä jokaisella tulisi olla saatavilla puhdasta juomavettä ja hygieeniset saniteettitilat. Luonnon vesiin heitetään vieläkin paljon jätteitä. Roskaamisen täytyy loppua ja vettä tulee puhdistaa tehokkaammin veden laadun kohentamiseksi. Jokaisella valtiolla tulee olla toimiva vesi- ja viemärijärjestelmä vuoteen 2030 mennessä.